Zapraszamy do podjęcia nauki w następujących profilach, zawodach i specjalnościach:


Technikum Elektryczno-Elektroniczne

Technik informatyk *(klasy: aplikacje internetowe, edukacja europejska, grafika komputerowa)
 Kwalifikacje:

 • • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami,
 • • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
 • • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. 

Technik elektronik (klasy: automatyka przemysłowa)
Kwalifikacje:

 • • Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych,
 • • Eksploatacja urządzeń elektronicznych. 

Technik teleinformatyk (klasy: telefonia komórkowa, sieci komputerowe)
Kwalifikacje:

 • • Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich,
 • • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
 • • Montaż i eksploatacja sieci rozległych. 

Technik elektryk (klasy: maszyny i instalacje elektryczne)
Kwalifikacje:

 • • Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • • Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,
 • • Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. 

Technik organizacji reklamy *(klasy: dziennikarstwo)
Kwalifikacje:

 • • Sprzedaż produktów i usług reklamowych,
 • • Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

.......................................................... 

  * zawody i profile, w których świetnie radzą sobie dziewczęta

Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia

Zawód: elektronik

 • • Montaż układów i urządzeń elektronicznych, 
 • • Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych. 

Zawód: elektryk

 • • Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, 
 • • Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.