20181029 114654 KopiowanieJuż za kilka dni grupa 20 uczniów naszej szkoły wyjedzie na staż zawodowy do Badenii Wirtembergii w ramach projektu „ Staż zawodowy w Niemczech – szansa dla informatyków z Elektryka.

Publikujemy listę osób zakwalifikowanych do II części projektu praktyk zagranicznych. Po raz kolejny konkurencja była wyjątkowo duża. Lista zawiera nazwiska 20 osób z listy podstawowej oraz 4 z listy rezerwowej. Spotkanie informacyjne dla wszystkich 24 osób odbędzie się w sali 108 na 4 godzinie lekcyjnej w czwartek (26.04).

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Jeżeli jesteś uczniem klasy II technikum kształcącej w zawodzie technik informatyk lub teleinformatyk pobierz zgłoszenie i aplikuj na wyjazd. 

POWODZENIA

PLAKAT maly 2