1Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych jest w trakcie realizacji  kolejnego projektu umożliwiającego uczniom zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą. Projekt "Staż zawodowy w Niemczech-szansa dla informatyków z Elektryka" przeprowadzany jest  w ramach programu UE Erasmus +  Akcja 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.

8Nasza szkoła rozpoczęła  kolejny projekt staży zagranicznych "Staż zawodowy w Niemczech-szansa dla informatyków z Elektryka" w ramach programu UE Erasmus +  Akcja 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.