DSC 000820 uczniów ZSE-E w Radomsku zakończyło staż zagraniczny w WBS Training Drezno realizowany w ramach programu UE Erasmus+ w dniach 12 - 24 września.  

Mimo wieloletniego doświadczenia ZSE-E w dziedzinie projektów międzynarodowych i staży zagranicznych, doprowadzenie do skutku tegorocznego projektu stażu Erasmus+ okazało się nie lada wyzwaniem. Ubiegłoroczne plany stażowe pokrzyżowane zostały przez lockdown. To, czy obostrzenia związane z  Covid-19 pozwolą na realizację aktualnej edycji programu stażu Erasmus+ nie było wiadome do końca. Tym bardziej pomyślne przeprowadzenie praktyki zawodowej dało wszystkim dużą satysfakcję.

Już same przygotowania do mobilności wyglądały inaczej. Ich znaczną część zajęła wymiana informacji z niemieckim partnerem dotyczących obowiązujących regulacji covidowych w Niemczech, które, jako grupa stażowa byliśmy zobowiązani przestrzegać oraz dopilnowanie, aby każdy uczestnik był na nie przygotowany. Mimo, że niektóre z nich zmieniły się tuż przed wyjazdem, udało się jednak dopiąć wszystko na ostatni guzik i grupa uczniów wyjechała do Drezna dwunastego września.

Aktualizacja listy.

Informujemy, że na listę podstawowa wchodzą 2 pierwsze osoby z listy rezerwowej: Mateusz Nowicki i Daniel Gabryś

Publikujemy listę osób zakwalifikowanych do II części projektu praktyk zagranicznych dla informatyków. Lista zawiera nazwiska 20 osób z listy podstawowej oraz 4 z listy rezerwowej. Spotkanie informacyjne dla wszystkich 24 osób odbędzie się w sali 108 po zakończeniu roku szkolnego 26 czerwca 2020.

Prosimy pamiętać o zasadach postępowania w czasie pandemii.

 

Podsumowanie działań w projekcie "Zagraniczne doświadczenie zawodowe dla elektroników z Radomska" numer 2018-1-PL01-KA102-047899. Data rozpoczęcia: 1.11.2018, data zakończenia: 30.06.2021