74591316 2418459608407547 6550982134754967552 nZakończył się pierwszy etap przygotowań do stażu zagranicznego dla grupy 25 uczniów. Młodzież wzięła udział w kursie języka niemieckiego oraz kursie pedagogiczno-kulturowym. Zajęcia trwały 2 miesiące.

Celem kursu języka niemieckiego było przede wszystkim poszerzenie zasobu leksykalnego uczniów o słownictwo branżowe – z zakresu informatyki. Uczniowie nauczyli się m.in. nazywać urządzenia peryferyjne i części komputera oraz czynności z nimi związane, rozmawiali o przestrzeganiu praw autorskich w sieci i zasadach ochrony danych osobowych w pracy z użyciem komputera.

Kolejnym etapem działań było szkolenie z zakresu przygotowania kulturowego
i pedagogicznego. Zajęcia miały na celu przybliżenie wiedzy na temat kultury, tradycji i historii regionu partnerskiego. Służyły one też lepszemu poznaniu siebie, swoich mocnych i słabych stron jak również metod panowania nad sobą oraz radzenia sobie ze stresem.

Przed wyjazdem odbyło się spotkanie ze stażystami i ich rodzicami, na którym wręczono certyfikaty potwierdzające udział w kursach, podpisano umowy. Przedstawione zostały też zasady bezpieczeństwa i przebieg stażu.

75453589 444497359536123 5847971764507770880 n77091686 508214389732964 2322719962944241664 n