Publikujemy listę osób zakwalifikowanych do II części projektu praktyk zagranicznych. Po raz kolejny konkurencja była wyjątkowo duża. Lista zawiera nazwiska 20 osób z listy podstawowej oraz 4 z listy rezerwowej. Spotkanie informacyjne dla wszystkich 24 osób odbędzie się w sali 108 na 4 godzinie lekcyjnej w czwartek (26.04).

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA