Jeżeli jesteś uczniem klasy II technikum kształcącej w zawodzie technik informatyk lub teleinformatyk pobierz zgłoszenie i aplikuj na wyjazd. 

POWODZENIA

PLAKAT maly 2