Dzięki programowi Erasmus+ możesz zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Do końca maja przyjmowane są zgłoszenia do projektu Erasmus+. Tytuł projektu: Staż zawodowy w Niemczech-szansa dla informatyków z "Elektryka”.

Jeżeli chcesz wziąć udział wypełnij formularz zgłoszeniowy i dostarcz go do p. Doroty Kałkusińskiej (sala 108) lub do p. Kamila Grudnia (sala 201). Wyniki rekrutacji będą opublikowane na początku czerwca.