DSCN790412 osobowa grupa uczniów z radomszczańskiego „Elektryka” wróciła z kolejnego stażu zagranicznego. Elektronicy uczyli się swojego zawodu w niemieckim koncernie Ifm electronic.  ZSE-E umożliwia swoim uczniom zdobywanie zagranicznego doświadczenia oferując rokrocznie staże w niemieckich przedsiębiorstwach i instytucjach. Do tej pory oferty skierowane były głównie do informatyków. Tym razem praktyczny szlif  zdobyli młodzi elektronicy uczestnicząc w projekcie  "Zagraniczne doświadczenie zawodowe dla elektroników z Radomska” w ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”. Dwutygodniowy staż (12.05.-25.05.2019 r.) odbył się w Niemczech w mieście Tettnang w międzynarodowym przedsiębiorstwie ifm electronic - jednym ze  światowych liderów w branży automatyki przemysłowej. Niemiecki koncern działający w ok. 70 krajach to wiodący producent czujników i komponentów sieciowych oraz systemów sterowania dla przemysłu.

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów oraz zdobycie przez nich nowych doświadczeń zawodowych w branży elektronicznej. Uczniowie zostali przygotowani do stażu pod względem komunikatywności języka niemieckiego, języka branżowego , wzięli udział w kursie pedagogiczno-kulturowym oraz w ramach przygotowania do wyjazdu zrealizowali wizytę studyjną w polskiej filii ifm w Opolu.

Program stażu w niemieckim zakładzie, opracowany przez niemieckiego opiekuna p. D. Lippemeyera, pozwolił polskim uczniom skonfrontować swoje umiejętności i wiedzę przedmiotową z realiami pracy w międzynarodowym środowisku.

Stażyści zapoznali się z organizacją pracy w dużej, międzynarodowej firmie. Następnie realizowali zadania stażowe na konkretnych stanowiskach. Uczniowie montowali komponenty elektroniczne do czujników wizyjnych wykorzystywanych w automatyce przemysłowej, asystowali na stanowiskach montażu, produkcji, kontroli jakości. Brali również udział w szkoleniu jakie przechodzą nowo zatrudniani pracownicy firmy.

Oprócz doskonalenia umiejętności zawodowych, codzienna współpraca z innymi pracownikami firmy dała uczestnikom stażu możliwość komunikacji w języku niemieckim, a przez to doskonalenia swoich umiejętności językowych i przełamania, dającej się na początku odczuć, bariery językowej.

Po zajęciach stażowych grupa realizowała zaplanowany program kulturowy, poznawała miasta południowej Badenii Wirtembergii, okolice Jeziora Bodeńskiego, północnej Szwajcarii.

Podczas pobytu w Niemczech uczniowie Elektryka budowali relacje, nabywali nowe kompetencje interpersonalne, rozwijali umiejętność adaptowania się do nowych sytuacji. Uczyli się radzenia ze stresem obecnym w zupełnie nowym środowisku pracy.

Na zakończenie projektu uczniowie przygotowali prezentację multimedialną podsumowującą ich udział w stażu zagranicznym.

Koordynator stażu z firmy ifm electronic wskazał na chęć współpracy uczniów i wysoki poziom umiejętności zawodowych.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty uczestnictwa w stażu zagranicznym, oraz certyfikat uczestnictwa w przygotowaniu językowym i kulturowym. Dodatkowym potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji oraz doświadczenia jest certyfikat Europass Mobilność (potwierdzenie odbycia stażu zawodowego w innym kraju europejskim).