Podsumowanie działań w projekcie "Zagraniczne doświadczenie zawodowe dla elektroników z Radomska" numer 2018-1-PL01-KA102-047899. Data rozpoczęcia: 1.11.2018, data zakończenia: 30.06.2021