Aktualizacja listy.

Informujemy, że na listę podstawowa wchodzą 2 pierwsze osoby z listy rezerwowej: Mateusz Nowicki i Daniel Gabryś

Publikujemy listę osób zakwalifikowanych do II części projektu praktyk zagranicznych dla informatyków. Lista zawiera nazwiska 20 osób z listy podstawowej oraz 4 z listy rezerwowej. Spotkanie informacyjne dla wszystkich 24 osób odbędzie się w sali 108 po zakończeniu roku szkolnego 26 czerwca 2020.

Prosimy pamiętać o zasadach postępowania w czasie pandemii.