Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/292/2002 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20 maja 2002 roku w sprawie włączenia szkół ponadgimnazjalnych w skład Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku z siedzibą przy ul. Narutowicza 12.


Zespół jest jednostką organizacyjną Powiatu Radomszczańskiego, nie mającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.