Zapraszamy do udziału w wakacyjnym konkursie „WYSYŁAMY – WYGRYWAMY!” całą społeczność elektryka .
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZSE-E w Radomsku, ich rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły.

Aby zgłosić swój udział w konkursie należy wysłać pocztówkę z wakacji z dopiskiem „Wysyłamy – wygrywamy” na adres ZSE-E w Radomsku, ul. Narutowicza 12, 97-500 Radomsko z danymi autora kartki: imię i nazwisko, klasa.
Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 1 pocztówkę.

Na zwycięzców czekają nagrody niespodzianki:)
Konkurs trwa od dnia 20 czerwca do dnia 20 września 2019 r.

Regulamin na stronie szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)

 nb

REGULAMIN

 

 

Lista zdających w CKP Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Sesja czerwiec - lipiec 2019 r. - DOC
harmonogram praktyczny lista uczniów - TABELE - DOC
harmonogram pisemny lista uczniów - DOC
WAŻNE! - przybory - DOC

 

 

1Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu słowa i czynu wielkiego pisarza, ustanowił rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga – Grudzińskiego. By uczcić tego wielkiego pisarza oraz utrwalić wiedzę przed zbliżającymi się wielkimi krokami egzaminami maturalnymi, uczniowie klas czwartych wzięli udział w prelekcji przygotowanej przez bibliotekę szkolną oraz uczniów kl. If i Ic. Wykład poprzedził konkurs z wiedzy o życiu i twórczości Grudzińskiego.