1We wrześniu 2019 r. nasza szkoła otrzymała fundusze z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej. Wybór książek nie był przypadkowy, zadecydowała młodzież naszej szkoły, która w ankietach podała ponad 600 interesujących ją pozycji. Zakupione książki zostały wykorzystane w projekcie „Czytanie łączy”, który realizowany był przez ostatnie dwa miesiące, a w ramach którego odbyły się konkursy, wyjścia uczniów klas drugich do Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz wykonana została ulotka propagująca czytelnictwo. W bibliotece szkolnej mogliśmy zapoznać się również z wystawą nowości książkowych, która połączona była z lekcjami bibliotecznymi promującymi czytelnictwo. Na podsumowaniu projektu mieliśmy okazję wysłuchać fragmentów książek, a także nagrodzić brawami uczestników i zwycięzców konkursów.

 

 

001Jak wiadomo, październik jest miesiącem bibliotek szkolnych. Wyjątkowo w tym roku podczas uroczystości postanowiliśmy nawiązać do Narodowego Czytania, na które para prezydencka wybrała osiem lektur, uczących nas, że w życiu powinniśmy kierować się solidarnością, nie tracić poczucia wrażliwości na ludzką krzywdę, ani nie zapominać o historii. Uroczystość, która odbyła się 25 października, poprowadziło siedmiu kolegów ze starszych klas elektryka. Słuchaczami byli natomiast pierwszoklasiści, którzy przez cztery godziny zapoznawali się z prozą wielkich polskich pisarzy. Wysłuchali takich utworów, jak:

  • „Orka”
  • „Rozdziobią nas kruki, wrony”
  • „Sachem”
  • „Katarynka”
  • „Dobra pani”
  • „Dym”

Imprezie towarzyszyła wystawa książek oraz prezentacja multimedialna.

 

DEN20191 1W naszej szkole Powiatowy Dzień Komisji Edukacji Narodowej obchodziliśmy.

Pani Starosta i Pan Wicestarosta nagrody Starosty pracownikom wręczyli , za trud , pracę i zaangażowanie w edukację młodzieży życzenia złożyli. My zaś akademie przygotowaliśmy i nauczycieli w rejs statkiem zabraliśmy.

Kapitanowie z załogi dumni są wielce i proszą o więcej. Oficerowie godnie zadania powierzone spełniają i każdego dnia z chęcią i zaangażowaniem do pracy się zabierają. My życzenia składamy i za codzienną pracę dziękujemy.