UWAGA!!!

W dniu 30.08.2019 r., w sali 001, w godzinach 13.00 - 15.30 będą wydawane świadectwa i dyplomy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, za okazaniem dowodu osobistego. Osoby, które nie zdały tego egzaminu będą mogły zadeklarować się na egzamin poprawkowy w sesji styczeń-luty 2020 r.

 

Zapraszamy do udziału w wakacyjnym konkursie „WYSYŁAMY – WYGRYWAMY!” całą społeczność elektryka .
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZSE-E w Radomsku, ich rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły.

Aby zgłosić swój udział w konkursie należy wysłać pocztówkę z wakacji z dopiskiem „Wysyłamy – wygrywamy” na adres ZSE-E w Radomsku, ul. Narutowicza 12, 97-500 Radomsko z danymi autora kartki: imię i nazwisko, klasa.
Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 1 pocztówkę.

Na zwycięzców czekają nagrody niespodzianki:)
Konkurs trwa od dnia 20 czerwca do dnia 20 września 2019 r.

Regulamin na stronie szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)

 nb

REGULAMIN