Logo PURWM PL

FRSERazem możemy wszystko

Takie hasło przyświecało młodzieży realizującej projekt edukacyjny pod hasłem „I Ty możesz zostać reporterem – szlakiem polsko – ukraińskim” w Równem na Ukrainie. Mimo barier językowych udało się zrealizować głowny cel – wydać polsko – ukraińską gazetę.

Projekt zrealizowany został w partnerskim mieście powiatu radomszczańskiego – Równe. Brała w nim udział 32-osobowa grupa młodzieży polskiej i ukraińskiej. Podczas tygodniowego pobytu u naszych wschodnich sąsiadów młodzi ludzie poszukiwali śladów kultury polskiej na Ukrainie, odkrywali wspólną przeszłość i dziedzictwo kulturowe Ukrainy. - Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wyrozumiałości wszystkich uczestników udało się pokonać trudności, barierę językową oraz osiągnąć zamierzone cele. Za co Wszystkim bardzo dziękuję – podsumowała Agnieszka Nowicka z Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Radomsku, koordynatorka projektu. - Projekt ten jest niezwykle ważny dla ukraińskich dzieci – podkreśla Ivanna Dashkel, nauczycielka z Edukacyjno – Wychowawczego Kompleksu nr 14 w Równem. - Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie projektu pomagają im zrozumieć wartość pracy z naszymi najbliższymi sąsiadami i szukać wzajemnego zrozumienia. Nasze kraje są bardzo podobne w kulturze, języku, dzielą tragiczne karty historii, więc należy umieć rozpoznawać i poprawiać błędy, żyć w pokoju, wspierać się nawzajem w sposób demokratyczny – dodaje.

Wszystkim Panom i chłopakom spełnienia marzeń, zdrowia, szczęścia, radości oraz wiele przyjemności życzy Samorząd Uczniowski.

dch

 Logo WYMIANA men lewe z godłemlogo zosh

 

Do roli reportera przygotowywali się uczniowie Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Radomsku podczas specjalnych warsztatów. Przed nimi misja specjalna: przecieranie dziennikarskich szlaków na Ukrainie.

Będzie to możliwe dzięki pozyskaniu przez Elektryk ok. 40 tys. zł na realizację projektu edukacyjnego
„I Ty możesz zostać reporterem - szlakiem polsko - ukraińskim”. - Celem tego projektu - jak podkreśla jego koordynatorka, wicedyrektor ZSE-E Agnieszka Nowicka - jest poszukiwanie śladów kultury polskiej na Ukrainie, odkrywanie wspólnej przeszłości, wydanie gazety polsko - ukraińskiej, jako dokumentu potwierdzającego przenikanie się obu kultur, budowanie tolerancji i wzajemnego szacunku, obalanie stereotypów.

Równe to miasto partnerskie Starostwa Powiatowego w Radomsku. Współpraca z samorządami trwa od roku 2013. Podczas tegorocznego projektu młodzież będzie nabierała szlifów z dziennikarstwa.

Radomsko będzie reprezentować 16-osobowa grupa uczniów, która wzięła udział w warsztatach przygotowujących do pracy w grupach zadaniowych wspólnie z ich ukraińskimi rówieśnikami
z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego nr 14 w Równym. Uczniowie poznali zasady BHP obowiązujące podczas zagranicznej wycieczki, opracowali słowniczek niezbędnych wyrażeń, zwrotów ułatwiających wzajemną komunikację. Odszukali legendy lwowskie i opracowali sylwetki słynnych polskich Ukraińców. Zapoznali się z działaniem programu do składu gazety. Integrowali się podczas wspólnych zabaw, ale przede wszystkim poznawali podstawy dziennikarstwa i przygotowali warsztaty dziennikarskie, które przeprowadzą dla ukraińskich kolegów i koleżanek. - To spotkanie było dla nas bardzo ważne, ponieważ mogliśmy się poznać jako grupa, nowa redakcja stworzona na potrzeby projektu - mówi Michał Wiśniewski, uczestnik wymiany. - Bardzo dobrze zostaliśmy przygotowani do wizyty na Ukrainie oraz wydania polsko - ukraińskiej gazety. Ćwiczyliśmy m.in. pisanie artykułu informacyjnego, felietonu czy wywiadu.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży oraz
z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

pisała: Aneta Jędrzejczyk