uczen

PROCEDURA ORGANIZACJI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI ZIMOWEJ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 - PDF
Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
styczeń - luty 2021 r.  - DOC
Przybory pomocnicze - cz. pisemna - PDF
Przybory pomocnicze - cz. praktyczna - PDF

uczenOgólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży oraz pracowników w placówkach oświatowych

 

 

covidProsimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa ZSE-E w Radomsku