feprROZPOCZYNAMY KOLEJNY PROJEKT

30 lipca 2020 r. została podpisana umowa na realizację kolejnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt: Zwiększenie konkurencyjności uczniów Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku na rynku pracy” o numerze RPLD 11.03.01-10-0037/19 będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu 783 098,75 zł (wielkość dofinansowania 703 348,75 zł)

Projekt obejmuje staże w zakładach pracy oraz kursy zawodowe, w których będzie mogło wziąć udział 50 uczniów i 24 nauczycieli naszej szkoły oraz doposażenie dwóch pracowni przedmiotowych w niezbędny do realizacji zajęć sprzęt.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne będą do pobrania na stronie szkoły zse-e.edu.pl w zakładce Staż UE.

Wkrótce rekrutacja.

Informacje o terminie rozpoczęcia rekrutacji zostaną przesłane również przez FB oraz Librusa.

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  (KLASY III) - PDF

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  (KLASY IV) - PDF 

Lista zdających w CKP - PDF 

PP2012 2017-2019 część pisemna VI-VII i VIII-IX 2020 - PDF

PP2012 2017-2019 część praktyczna VI-VII i VIII-IX 2020 - PDF