uczen

Egzaminy 2021 - harmonogram cz. pisemna i praktyczna lista uczniów podział na klasy - PDF

 

4362595F A3E1 4CA8 AD01 05D16005235E 1 201 aWybierz życie!

Pod takim hasłem przebiegało spotkanie młodzieży radomszczańskiego Elektryka z lekarzem ginekologiem – Mirosławem Kempą. Głównym tematem była szeroko pojęta profilaktyka raka szyjki macicy.

W dobie pandemii koronawirusa dominuje jedna choroba – Covid-19 i to jej poświęca się najwięcej miejsca i czasu, zapominając o równie ważnych i niebezpiecznych innych schorzeniach. W Zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych panie pedagog: Monika Kowalska oraz Joanna Kurzelewska zorganizowały spotkanie dotyczące zapobiegania zarażenia wirusem HPV, który wywołuje raka szyjki macicy. To drugi po raku piersi, najczęściej występujący u kobiet nowotwór złośliwy. – Przede wszystkim zależało nam na zdobyciu przez młodzież rzetelnych informacji na temat tej choroby, uświadomieniu znaczenia problemu oraz zachęceniu młodych ludzi do podjęcia działań profilaktycznych w swojej rodzinie i środowisku – podkreśla J. Kurzelewska.

 uczen

PROCEDURA ORGANIZACJI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI ZIMOWEJ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 - PDF
Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
styczeń - luty 2021 r.  - DOC
Przybory pomocnicze - cz. pisemna - PDF
Przybory pomocnicze - cz. praktyczna - PDF