uczenOgólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży oraz pracowników w placówkach oświatowych