Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  (KLASY III) - PDF

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  (KLASY IV) - PDF 

Lista zdających w CKP - PDF 

PP2012 2017-2019 część pisemna VI-VII i VIII-IX 2020 - PDF

PP2012 2017-2019 część praktyczna VI-VII i VIII-IX 2020 - PDF