Rada Rodziców Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Radomsku działa na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz.U. 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn. zm.) oraz Regulaminu działalności Rady Rodziców.

 
 
Zarząd Rady Rodziców:
1. Sławomir Juszczyk - Przewodniczący,
2. Włodzimierz Buliński - Zastępca Przewodniczącego,
3. Agata Roczek - Sekretarz.
4. Elżbieta Szczepaniak - Członek Zarządu,
5. Małgorzata Kisiel - Członek Zarządu.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Radomsku