Poniżej przedstawiamy link do poradnika dla nauczycieli i rodziców na temat przemocy w sieci Internet

www.kuratorium.lodz.pl/data/other/poradnik-jak_reagowac_na_cyberprzemoc.pdf

Nowe przepisy wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej kładą duży nacisk na wzmocnienie współpracy szkoły i rodziców, zintegrowanie działań nauczycieli i rodziców, wspólne wypracowywanie strategii wsparcia dziecka.
Poniżej zamieszczamy polecną przez MEN publikację -  "Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców"

DRODZY RODZICE! 

Główny Inspektorat Sanitarny, Komenda Główna Policji  oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Ośrodek Wspierania Edukacji w związku z problemem zażywania przez młodzież nowych narkotyków , tzw. dopalaczy przygotowała ofertę edukacyjną dla rodziców.

Chciałabym nakłonić Państwa do zajrzenia na strony internetowe, gdzie znajdą Państwo wiele ciekawych i mogących pomóc informacji o zagrożeniach jakie stanowią dla młodzieży substancje psychoaktywne:

www.gis.gov.plwww.stacjazdrowia.gov.pl – zachowania zdrowotne młodzieży w Polsce, w tym profilaktyki używania nowych narkotyków;

www.zyjbezpiecznie.policja.pl , www.policja.pl  - informacje dotyczące zachowań naruszających porządek prawny przez młodzież w Polsce, w tym problematyki nowych narkotyków;
www.narkomania.gov.pl ,   www.dopalaczeinfo.pl ,

www.kbpn.gov.pl – informacje dotyczące różnych form pomocy, Kompendium wiedzy o narkotykach i narkomanii;

www.ore.edu.pl – informacje i materiały dotyczące kompetencji wychowawczych rodziców, zapobiegania ryzykownym zachowaniom młodzieży, w zakładce poradniki dostępny jest poradnik dla rodziców„ Jak kochać i wymagać”

Serdecznie polecam
pedagog szkolny
Agata Kempska 

Obejrzyj filmy:

Stop Dopalaczom cz.1 >> tutaj

Stop Dopalaczom cz.2 >> tutaj