Nowe przepisy wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej kładą duży nacisk na wzmocnienie współpracy szkoły i rodziców, zintegrowanie działań nauczycieli i rodziców, wspólne wypracowywanie strategii wsparcia dziecka.
Poniżej zamieszczamy polecną przez MEN publikację -  "Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców"