Sekretariat Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Radomsku przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów (również przesyłane drogą elektroniczną).

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

O sposobie przyjmowania i załatwiania spraw stanowi instrukcja kancelaryjna zawarta w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U.1999.112.1319 ze zm.).

Sekretariat Zespołu udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Godziny urzędowania sekretariatu: 07.30 – 15.30