W Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku prowadzone są rejestry, ewidencje archiwa:

 

Zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1182) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, administrator bezpieczeństwa informacji w Zespole Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Radomsku, udostępnia zainteresowanym treść rejestru zbiorów danych do przeglądania w siedzibie Szkoły, tj. przy ul. Narutowicza 12 w Radomsku. W celu ustalenia szczegółów udostępnienia treści ww. rejestrów proszę o kontakt pod nr tel. +48 44 68 32 673

 

 

Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych

w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku

>>PDF<<