Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.08.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - PDF
Specyfikacja Warunków Zamówienia  - Rozdział I - PDF
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział II - PDF
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział III - PDF
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział IV - PDF
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - Opis przedmiotu zamówienia - PDF - DOC

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyposażenie pracowni przedmiotowej. Dokument w formacie pdf.

Protokół z otwarcia ofert z dnia 6 lipca 2021 - PDF

Informacja dotycząca kwoty przeznaczonej na zadanie p.n. - Wyposażenie pracowni przedmiotowej w Zespole Szkół Elektryczno - Elektronicznych im. prof. Janusz Groszkowskiego w Radomsku - PDF

OGŁOSZENIE Z DNIA 25.06.2021 r O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

1. Ogłoszenie o zamówieniu - PDF
2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr1 - DOC
3. Specyfikacja warunków zamówienia - PDF DOC

Ogłoszenie z dnia 15.06.2021 r. o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie - PDF

Specyfikacja warunków umowy - PDF
Załącznik nr1 - PDF DOC