PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W DNIU 27.05.2019 - PDF

Odpowiedzi na pytani - PDF

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - PDF

 

Pytania i odpowiedzi do przetargu - PDF

 

Ogłoszenie nr 546529-N-2019 z dnia 2019-05-13 r.

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych: Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Elektryczno - Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie - PDF
SIWZ - PDF
Załącznik nr 1 - PDF / DOC

 

 

Zawiadomienie o wyborze najlepszej oferty - PDF