Odpowiedzi na pytania z dnia 22-12-2020r. - PDF

 Ogłoszenie nr 767919-N-2020 z dnia 17.12.2020 r.

Zespół Szkół Elektryczno-ElektronicznychZakup i dostawa wyposażenia do pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
ZP400 - PDF
SIWZ-Rozdział I Instrukcja dla wykonawców z podpisem - PFD
Oświadczenia Wykonawcy - Rozdział II - PDF
Formularz oferty z załącznikami - Rozdział III - PDF
Wzór umowy - Rozdział IV - PDF
Opis przedmiotu zamówienia - Rozdział V - PDF

Zawiadomienie o wyborze najlepszej oferty - PDF

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W DNIU 31.07.2019 r. - PDF

Odpowiedź na pytanie do ogłoszenia nr 576115-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.  - PDF

Odpowiedź na pytanie do ogłoszenia nr 576115-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.  - PDF2

Odpowiedź na pytanie do ogłoszenia nr 576115-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.  - PDF3

Ogłoszenie nr 576115-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych: Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Elektryczno - Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie - PDF
SIWZ - PDF
Załącznik nr 1 - PDF / DOC