Ogłoszenie z dnia 12.02.2021 r. o udzieleniu zamówienia - PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - PDF

Zawiadomienie  z dnia 28.01.2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDF

Zawiadomienie z dnia 27.01.2021 r. o unieważnieniu postępowania w części nr 2 - PDF

Zawiadomienie z dnia 20.01.2021r. o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDF

Protokół z otwarcia ofert z dnia 13 stycznia 2021 - PDF