Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.04.2022 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pdf
Rejestracja postępowania na mini Portalu - pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział I - instrukcja dla wykonawców - pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział II - oświadczenia - pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział III - formularz ofertowy - pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział IV - wzór umowy - pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pdf