Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn. "Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni przedmiotowych w Zespole szkół im. prof. Janusa Groszkowskiego w Radomsku".

POBIERZ ZAWIADOMIENIE O WYBORZE