Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - PDF