Ogłoszenie z dnia 12.08.2021 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - PDF
Modyfikacja treści SWZ - PDF