Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania - pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pdf

Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.04.2022 r.

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.04.2022 r. - pdf

Informacja z dnia 20.04.2022 o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

 

Informacja z dnia 20.04.2022 o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - pdf

Plan postępowań przetargowych

 

Plan postępowań przetargowych - pdf

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.04.2022 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pdf
Rejestracja postępowania na mini Portalu - pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział I - instrukcja dla wykonawców - pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział II - oświadczenia - pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział III - formularz ofertowy - pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział IV - wzór umowy - pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pdf