Depresja - pod takim hasłem 6 kwietnia odbyły się obchody Światowego Dnia Zdrowia w ZSE-E.Temat bardzo ważny , gdyż WHO przewiduje, że w ciągu najbliższych 20 lat depresja stanie się najczęstszym problemem zdrowotnym. Choroba ta dotyka ludzi z różnych środowisk i niezależnie od wieku, płci czy szerokości geograficznej. Jest bardzo groźną jednostką chorobową, która w najgorszym przypadku może doprowadzić do samobójstwa. Dlatego też uczniowie w tym dniu mieli okazję spotkania się z panią psycholog - Anną Malec, która w czasie swojej prelekcji wielokrotnie podkreślała ,iż sama rozmowa z kimś o swojej chorobie jest istotnym elementem w procesie dochodzenia do zdrowia. Ważne jest zrozumienie samego siebie, pewnych naszych reakcji, które nie zawsze są współmierne do rzeczywistej sytuacji czy zdarzenia.

Przekonywała młodych ludzi, że chorobie tej można zapobiegać i skutecznie ją leczyć.Ogólnym celem tej  kampanii, jest doprowadzenie do tego, aby we wszystkich krajach osoby cierpiące na depresję szukały pomocy i aby ją otrzymały. Dlatego tak ważne jest zwiększenie świadomości w tym zakresie.

Organizatorzy: J. Fontowicz, A. Mikicka