reklamatorJury 

Skład Jury Konkursowego zostanie przedstawiony pod koniec kwietnia 2018 roku. Jego członkami pozostaną przedstawiciele uczelni wyższych, organizatora oraz przedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego.