Plakat

 

Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Reklamowego ReklamaTOR jest Zespół Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Radomsku. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 7. i 8. szkół podstawowych, 3. gimnazjum oraz klas 1. - 4. szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego. Celem Konkursu jest rozwijanie zdolności kreacyjnych, umiejętności projektowania i wykorzystywania instrumentów promocji przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego w celu promowania produktów i usług wytwarzanych na terenie województwa łódzkiego. 

 Konkurs polega na wykonaniu prac w dwóch grupach wiekowych:

  1. Szkoła podstawowa i gimnazjum w kategoriach:

Prezentacja multimedialna promująca produkt bądź usługę regionalną z terenu województwa łódzkiego.

Plakat przedstawiający maskotkę dla lokalnej firmy. Plakat powinien być narysowany odręcznie w formacie A3.

Praca przestrzenna przedstawiająca maskotkę dla lokalnej firmy. Praca przestrzenna wykonana własnoręcznie.

  1. Szkoła ponadpodstawowa (ponadgimnazjalna) w kategoriach:

40-sekundowy spot promujący lokalną firmę z terenu województwa łódzkiego. Spot może być wykonany dowolną techniką.

Ulotka promująca produkt bądź usługę regionalną z terenu województwa łódzkiego. Ulotka może być wykonana w formacie A5 przy użyciu dowolnego programu komputerowego i dostarczona w postaci elektronicznej (płyta CD) oraz wydruku.

Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę konkursową w jednej kategorii.

Wymogiem bezwzględnym udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy konkursowej oraz wykorzystanie własnych materiałów (zdjęcia, grafiki, tekst itp.).