Plakat

 

Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Reklamowego ReklamaTOR jest Zespół Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Radomsku. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 7. i 8. szkół podstawowych, 3. gimnazjum oraz klas 1. - 4. szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego. Celem Konkursu jest rozwijanie zdolności kreacyjnych, umiejętności projektowania i wykorzystywania instrumentów promocji przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego w celu promowania produktów i usług wytwarzanych na terenie województwa łódzkiego.