Technik reklamy 

 Reklamy otaczają nas wszędzie, są w radiu, telewizji i Internecie, spotykamy je na każdym kroku. Niektóre denerwują, inne zaciekawiają. O ile uboższy byłby świat bez reklam. Na pewno nieraz zastanawiałeś się jak powstają, kim są ludzie, którzy je tworzą. Dzięki technikowi organizacji reklamy możesz zostać jednym z nich. Chcesz wiedzieć, jak planować kampanie reklamowe, masz głowę pełną pomysłów i szukasz zawodu, który umożliwi Ci ich realizację? Zostań specjalistą ds. reklamy! 

  Technik reklamy: 

W tym zawodzie nauczysz się: 

1) organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych;
2) organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej;
3) projektowania oraz wykonywania środków reklamowych. 

  Będziesz miał możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji – nowego zawodu: 

 Po potwierdzeniu innych kwalifikacji wspólnych dla zawodów pokrewnych uzyskasz nowy zawód np. technik spedytor, technik logistyk, technik prac biurowych. 

  Jakie są możliwości zatrudnienia: 

 • w agencjach reklamowych na stanowisku:
- agenta reklamowego,
- account manager (pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia),
- copywriter(autor tekstów),
- art designer(projektant grafiki),
• w agencjach public relations (specjalista do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej),
• w działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu,
• w agencjach scenariuszowych, studiach graficznych i produkcyjnych.

KWALIFIKACJE

PGF.07 - Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08 - Zarządzanie kampanią reklamową