Technik informatyk

Czy wyobrażasz sobie dzisiaj życie bez Internetu? Jeżeli nie, to koniecznie musisz zapoznać się z ofertą, jaką daje zawód technik informatyk. Nowa podstawa programowa dla technika informatyka daje szansę uczestnictwa w rozwoju tej największej sieci, która nie ma granic. Zdobędziesz kompetencje umożliwiające znalezienie pracy w każdej branży, instytucji czy przedsiębiorstwie. Internet to twoja przyszłość, bez niego trudno dziś prowadzić jakąkolwiek działalność. Technik informatyk to zawód, na który z roku na rok jest coraz większe zapotrzebowanie na rynku pracy. Jeżeli więc interesują Cię komputery, aplikacje internetowe, tworzenie stron www oraz administrowanie sieciami jest to idealny kierunek dla Ciebie! 

  Technik informatyk: 

W tym zawodzie nauczysz się:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. 

  Będziesz miał możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji – nowego zawodu:

Po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji: Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich i Montaż i eksploatacja sieci rozległych uzyskasz nowy zawód – technik teleinformatyk 

  Jakie są możliwości zatrudnienia: 

• jako administrator lub analityk systemów komputerowych,
• jako administrator baz danych lub monter i sprzedawca komputerów,
• w bankach, urzędach, mediach, telekomunikacji, firmach mających własne systemy informatyczne,
• w firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
• w punktach serwisowych, sklepach. organach administracji publicznej. 

  Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych i teleinformatycznych

KWALIFIKACJE

INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych