Technik elektronik

Telewizor, telefon, radio, zasilacz, sterownik silnika… Jak to działa, co tam jest w środku, jak to naprawić??? Rezystory, kondensator, tranzystor, wzmacniacz, generator… Co to jest, do czego to służy??? Jeśli zadajesz sobie te pytania, jeśli chcesz znać na nie odpowiedzi – zostań technikiem elektronikiem. 

 Jest to zawód przyszłości, bo w chwili obecnej nie ma zbyt wielu urządzeń, w których nie znalazłaby się odrobina elektroniki. Jest ona w sprzęcie powszechnego użytku: w pralkach, lodówkach, zmywarkach, telewizorach, monitorach, samochodach, komputerach. Dlatego technik elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, konstruktor czy kontroler jakości. Potrzebny jest do organizacji produkcji, eksploatacji, konserwacji, naprawy, obsługi urządzeń elektronicznych itp. 

  Technik elektronik:

W tym zawodzie nauczysz się: 

1) instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych;
2) użytkowania urządzeń elektronicznych;
3) naprawy urządzeń elektronicznych. 

  Będziesz miał możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji – nowego zawodu: 

Po potwierdzeniu innych kwalifikacji wspólnych dla zawodów pokrewnych uzyskasz nowy zawód np. technik elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik mechatronik. 

  Jakie są możliwości zatrudnienia: 

• w przedsiębiorstwach przemysłowych produkujących układy i urządzenia elektroniczne,
• w przedsiębiorstwach instalujących urządzenia elektroniczne,
• w zakładach naprawczych urządzeń elektronicznych,
• w placówkach badawczo-rozwojowych,
• w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych,
• w placówkach handlowych zajmujących się sprzedażą urządzeń elektronicznych. 

  Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług elektronicznych, montażu i konserwacji systemów alarmowych.

KWALIFIKACJE

ELM.02 - Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
ELM.05 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych