W tym zawodzie nauczysz się: 

1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
4) montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
5) montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej. 

  Będziesz miał możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji – nowego zawodu:
Po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego możesz zdobyć nowy zawód – technik elektryk.
Kontynuację nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych rozpoczniesz od drugiej klasy. 

  Możliwości zatrudnienia w :
• zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną,
• zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne.

KWALIFIKACJE

ELE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych