Projekty międzynarodowe z udziałem uczniów i grona pedagogicznego Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych:

09. 12. 2000 - 14. 12. 2000. EST Tettnang. Wizyta studyjna - ustalenie zakresu wymiany naukowej. Ocena bazy technodydaktycznej szkoły Elektronikschule Tettnang.

24. 06. 2001 - 08. 07. 2001. Offenbach, Heidelberg, Frankfurt, Wiesbaden, Hassloch. Udział uczniów i nauczycieli ZSE-E w pierwszej wymianie młodzieży z powiatem Offenbach.
13. 09. 2001 - 16. 09. 2001. Radomsko. Ustalenie szczegółowego zakresu wymiany naukowej z EST Tettnang. Prezentacja placówek, na terenie których będą realizowane projekty naukowe.

01. 06. 2002 - 09. 06. 2002. Radomsko, Częstochowa – „Automatyzacja procesów przemysłowych z zastosowaniem sterowników PLC”- współpraca z EST Tettnang.
24. 07. 2002 - 10. 08. 2002. Bad Homburg, Niemcy. I Międzynarodowa Wymiana Młodzieży.
11. 10. 2002 - 18. 10. 2002. Tettnang – „Współczesne technologie montażu i techniki diagnostyczne urządzeń elektronicznych”- współpraca z EST Tettnang.

22. 04. 2003 - 12. 05. 2003. Radomsko – „Standardy edukacyjne i certyfikowanie kompetencji. Automatyzacja procesów przemysłowych”- współpraca z EST Tettnang.
Czerwiec 2003 - Udział uczniów ZSE-E wyróżnionych w Konkursie Wiedzy Pożarniczej w Powiatowym Zjeździe Młodych Strażaków w Offenbach.
17. 07. 2003 - 30. 07. 2003. Zakopane. II Międzynarodowa Wymiana Młodzieży.
28. 09. 2003 - 17. 10. 2003. Tettnang- „Certyfikaty kompetencji w zakresie: Ekologia w energetyce - eksploatacja INSTALACJI elektrowoltaicznych” - współpraca z EST Tettnang.

22. 03. 2004 – 26. 03. 2004. Offenbach, Frankfurt n/Menem. Wizyta studyjna nauczycieli ZSE-E w August Bebel Schule Offenbach oraz Max-Eyth-Schule Dreieich.
02. 04. 2004 – 06. 04. 2004. Berlin. Projekt „Edukacja przez sport" - realizowany przez młodzież ZSE-E we współpracy z Radomszczańskim Centrum Współpracy Polsko – Niemieckiej.
30. 04. 2004 – 03. 05. 2004. Warszawa. „Razem w Europie" - uroczystości z okazji akcesji Polski do Unii Europejskiej.
19. 07. 2004 – 30. 07. 2004. Usak w Turcji. III Międzynarodowa Wymiana Młodzieży we współpracy z Radomszczańskim Centrum Współpracy Polsko – Niemieckiej.
26. 09. 2004 – 16. 10. 2004 r. Tettnang- "Ekologia w energetyce"- współpraca z EST Tettnang.

28. 03. 2005 – 17. 04. 2005. Radomsko - „Analiza zużycia energii i opracowanie polityki proekologicznej szkoły”- część 1 - współpraca z EST Tettnang.
17. 07. 2005 – 30. 07. 2005. Wisconsin USA. IV Międzynarodowa Wymiana Młodzieży - we współpracy z Radomszczańskim Centrum Współpracy Polsko – Niemieckiej.

08. 01. 2006 – 19. 01. 2006. Offenbach. Projekt „Moja Mała Ojczyzna” zrealizowany między ZSE-E Radomsko i Max-Eyth-Schule Dreieich-część 1.
16. 04. 2006 – 05. 05. 2006. Radomsko- "Analiza zużycia energii i opracowanie polityki proekologicznej szkoły"- część 2- współpraca z EST Tettnang.
1.06.-10.06.2006. Radomsko. „Moja mała ojczyzna” część 2.
06. 2006. Londyn. „Młodzi przeciw dyskryminacji”. Zrealizowane z inicjatywy Embassy CES szkoły położonej w historycznej części Londynu – Greenwich.
15.07.2006-28.07.2006. Zakopane. „ Tożsamość europejska”- polsko-niemiecka wymiana młodzieży we współpracy z Radomszczańskim Centrum Współpracy Polsko – Niemieckiej.
09. 10. 2006 – 28. 10. 2006. Tettnang – „Promowanie w Unii Europejskiej"- współpraca z EST Tettnang.

22.07.2007-05.08.2007.Offenbach - „Muzyka zbliża ludzi”- V Międzynarodowa Wymiana Młodzieży, we współpracy z Radomszczańskim Centrum Współpracy Polsko – Niemieckiej.
09. 09. 2007 – 30. 09. 2007. Tettnang - „Światowe tendencje rozwojowe w dokumentacji technicznej i komunikacji – standaryzacja dokumentacji technicznej”- współpraca z EST Tettnang.

01. 03. 2008 - 09. 03. 2008. Freiburg. Projekt „Freiburg w Breisgau – europejskie miasto o ekologicznym profilu“ – realizowany między ZSE-E Radomsko i Friedrich Ebert Gymnasium Muhlheim.
21. 04. 2008 – 09. 05. 2008. Radomsko. Projekt „Trendy w Public Relations” – promocja szkoły i lokalnego środowiska- współpraca z EST Tettnang.
21.07.2008-27.07.2008. Berlin. Wymiana polsko-niemiecka „Moje miejsce na Ziemi”- część 1- współpraca z Radomszczańskim Centrum Współpracy Polsko – Niemieckiej.
27.07.2008 -03.08.2008. Świnoujście. Wymiana polsko-niemiecka „Moje miejsce na Ziemi”- część 2- współpraca z Radomszczańskim Centrum Współpracy Polsko – Niemieckiej.

17. 04. 2009 – 24. 04. 2009. Radomsko. Projekt „Mosty i bariery” – analiza i sposoby przełamywania stereotypów dotyczących narodów obu partnerskich szkół- współpraca z EST Tettnang.
16.07.2009 -30.07.2009. Liaocheng, Chiny. VI Międzynarodowa Wymiana Młodzieży- we współpracy z Radomszczańskim Centrum Współpracy Polsko – Niemieckiej.

5. 04. 2010 – 25. 04. 2010.Radomsko - „Nowoczesne metody tworzenia dokumentacji technicznej i komunikacji” – zapoznanie z najnowszymi trendami i technologiami tworzenia dokumentacji technicznej - 10-lecie współpracy ZSE-E i EST.
25.07.2010-05.08.2010. Kiryat Ono, Izrael. VII Międzynarodowa Wymiana Młodzieży- we współpracy z Radomszczańskim Centrum Współpracy Polsko – Niemieckiej.
27. 09. 2010 – 03. 10. 2010. Tettnang - „Nowoczesne techniki z wykorzystaniem lasera” – tworzenie profesjonalnych prezentacji laserowych- współpraca z EST Tettnang.
21.11.2010-01.12.2010. Dietzenbach, Niemcy. Polsko-Niemiecko-Turecki projekt „Wolontariusze bez granic”- we współpracy z Radomszczańskim Centrum Współpracy Polsko – Niemieckiej.

30.04.-19.05.Radomsko. „Europejskie trendy w tworzeniu dokumentacji technicznej”- współpraca z EST Tettnang.
28.02.-05.03.2011r. Radomsko. „ Co kraj to obyczaj” wymiana polsko-niemiecka ze szkołą Friedrich-Ebert-Gymnasium Mühlheim/Main.
04.07.2011.-15.07.2011.Turcja,Usak.VIII Międzynarodowa Wymiana Młodzieży- we współpracy z Radomszczańskim Centrum Współpracy Polsko – Niemieckiej.
30.09.-08.10.2011Mühlheim/Main „Nationale und regionale Identität in Polen und Deutschland“.
24.10.2011-30.10.2011. Buchenwald, Erfurt, Drezno. „Podróż do miejsc pamięci”.
5.12.2011-7.12.2011.Berlin. „Weihnachten in Deutschland”.

6.04.-26.04.2012 – II edycja projektu „Europejskie trendy w tworzeniu dokumentacji technicznej”- współpraca z EST Tettnang
5.08.- 12.08.2012 – „Jung und Alt im Dialog” – I część w Offenbach
14.10.-21.10.2012 – „Jung und Alt im Dialog” – II część w Radomsku
5-7.12.2012 – II edycja projektu „Weihnachten in Deutschland” – Berlin.

5.03. - 25.03.2013 - Radomsko. Nowoczesne trendy tworzenia komputerowej dokumentacji technicznych - współpraca z EST Tettnang.
6.04. – 26.04.2013 - pierwsza cześć projektu „Praktyka zagraniczna szansą na lepszy start na rynku pracy” w ramach programu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.
08.07. - 19.07.2013 - 9th Multinational Summer Youth Camp – Hessen/Germany Participants from China, Israel, Poland, Turkey, USA, Germany
26.09.-16.10.2013 druga część projektu „Praktyka zagraniczna szansą na lepszy start na rynku pracy” w ramach programu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

24.03. - 29.03.2014 - Radomsko. „Wspólna Europa – co nas łączy, co nas dzieli” – projekt wymiany młodzieży polsko- ukraińskiej.
1.04. - 14.04.2014 - Radomsko. Tworzenie wielojęzykowej komputerowej dokumentacji technicznej - współpraca z EST Tettnang.
21.05.2014 - Drezno, Niemcy. Realizacja projektu edukacyjnego: "Polskimi śladami w Dreźnie".

14.04. - 26.04.2015 - Radomsko. Tworzenie wielojęzykowej komputerowej dokumentacji technicznej - współpraca z EST Tettnang.
31.07. - 09.08.2015 - Berlin. „3 kraje, 3 kuchnie” – Międzynarodowa Wymiana Młodzieży- we współpracy z Radomszczańskim Centrum Współpracy Polsko – Niemieckiej.
11.10. - 31.10.2015 - Tettnang. Pierwsza cześć projektu pt. Mobilny technik branży IT- praktyka zagraniczna szansą na przyszłość w ramach programu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
8-10.12.2015 – III edycja projektu „Weihnachten in Deutschland” – Berlin.

5.04. - 19.04.2016 - Radomsko. Kiedy Niemcy i Polacy spotkają sie w kuchni - Dokumentacja techniczna montażu filmowego - współpraca z EST Tettnang.
26.09. - 14.10.2016 - Tettnang. Druga cześć projektu pt. Mobilny technik branży IT- praktyka zagraniczna szansą na przyszłość w ramach programu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
7-9.12.2016 – IV edycja projektu „Weihnachten in Deutschland” – Berlin.

28.03. - 11.04.2017 - Radomsko. Kiedy Niemcy i Polacy spotkają sie w kuchni, część 2 - Deutsch-polnisches Kochstudio - współpraca z EST Tettnang.
16.10. - 27.10.2017 - Tettnang. Pierwsza cześć projektu `Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry` pt. Staż zawodowy w Niemczech - szansa dla informatyków z ”Elektryka” w ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”.
4-6.12.2017 – Radomsko. Projekt wymiany polsko-ukraińskiej.

08.04. - 15.04.2018 - Radomsko. EST-ZSEE-Aktuell - projekt nagrania aktualności polsko niemieckich - współpraca z EST Tettnang.
08.10. - 20.10.2018 - Tettnang. Druga cześć projektu `Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry` pt. Staż zawodowy w Niemczech - szansa dla informatyków z ”Elektryka” w ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”.

 

Projekty międzynarodowe z udziałem uczniów i grona pedagogicznego Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych: