Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.


Szkoła zatrudnia następujących pracowników pedagogicznych:

- nauczycieli,

- pedagoga szkolnego,

- wychowcę świetlicy szkolnej,

- bibliotekarzy.


Szkoła zatrudnia następujących pracowników niepedagogicznych:

- głównego księgowego,

- kierownika gospodarczego,

- sekretarz szkoły,

- samodzielnego referenta,

- starszego referenta,

- sprzątaczki,

- szatniarki,

- konserwatora,

- dozorcy.