Na wniosek osoby zainteresowanej możliwe jest udostępnienie informacji publicznych, które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Jednocześnie oznacza to, że nie ma możliwości żądania udostępnienia informacji na wniosek, jeżeli znajduje się ona w Biuletynie.

 

Udostępnienie informacji na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

 

Informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, udostępniane są w formie ustnej lub pisemnej bez konieczności złożenia pisemnego wniosku.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej >> pobierz tutaj