Poniżej przedstawiamy Harmonogram realizacji projektu.

harmonogram