Dyrektor

Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku

mgr inż. Adam Jałkiewicz


Wicedyrektorzy

Zespołu Szkół Elektryczno - Elektroniczych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku

mgr inż. Jarosław Majstrowicz

mgr Jolanta Woźniak