logo

Dokumenty stażowe do pobrania 

01. IPS elektronik - DOC - PDF
01. IPS elektryk - DOC - PDF
01. IPS informatyk - DOC - PDF
01. IPS reklama - DOC - PDF
02. Dziennik stażu i Lista obecności - DOC - PDF
03. Umowa trójstronna - STAŻ - DOC - PDF
04. Opinia pracodawcy - DOC - PDF
05. Zaświadczenie o odbytym stażu - DOC - PDF
06. Karta stażu - DOC - PDF
07. Zaświadczenie pracodawcy wkład własny pracownik - DOC - PDF
08. Oświadczenie pracodawcy  wkład własny pracownik - DOC - PDF
09. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu - DOC - PDF