Zespół Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Radomsku działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 z późn. zm.), przepisów szczegółowych oraz Statutu Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Radomsku.


Nie można znaleźć pobierania. ID=46

Nie można znaleźć pobierania. ID=47

Nie można znaleźć pobierania. ID=48

Nie można znaleźć pobierania. ID=49

Nie można znaleźć pobierania. ID=50

Nie można znaleźć pobierania. ID=51

Nie można znaleźć pobierania. ID=52

Nie można znaleźć pobierania. ID=53