Rada Rodziców Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Radomsku działa na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz.U. 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn. zm.) oraz Regulaminu działalności Rady Rodziców.

 
 
Zarząd Rady Rodziców:
1. Jolanta Molińska - Przewodnicząca
2. Cezary Białek - Zastępca Przewodniczącego
3. Agnieszka Gąciarek - Sekretarz
4. Włodzimierz Buliński - Członek Zarządu
5. Paweł Gębicz - Członek Zarządu

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Radomsku